Vienotais pieraksts: +371 67000610

Neiromonitoringa sistēmu piegāde

Izsludināšanas datums:
03.05.2022
Iepirkuma numurs:
Iepirkuma priekšmets:
Neiromonitoringa sistēmu piegāde
Iesniegšanas termiņš:
10.05.2022
Kontaktpersonas:
A. Aņisjko, Medicīnas iekārtu plānošanas speciāliste, tālr.: 29577203, e-pasts: Anastasija.Anisjko@aslimnica.lv
Komentāri:
Piedāvājumu tirgus izpētei var atsūtīt/iesniegt līdz 2022. gada 10. maijam plkst. 13:00 1) elektroniski Iepirkumu daļai uz e-pastu iepirkumi@aslimnica.lv ar norādi "Neiromonitoringa sistēmu piegāde”; 2) personīgi, SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, Rīgā, Hipokrāta ielā 2, Iepirkumu daļā, 101.kab.