Vienotais pieraksts: +371 67000610

Negāzēta dzeramā ūdens piegāde

Izsludināšanas datums:
22.04.2022
Iepirkuma numurs:
Iepirkuma priekšmets:
Negāzēta dzeramā ūdens piegāde
Iesniegšanas termiņš:
29.04.2022
Kontaktpersonas:
Tehniskās atbalsta nodaļas ‘’Latvijas Infektoloģijas centrs’’ tehniskais vadītājs Māris Zirdziņš , tālr. 29175585
Komentāri:
Piedāvājumu cenu aptaujai var atsūtīt/iesniegt līdz 2022. gada 29. aprīlim, plkst. 13:00 1) elektroniski Iepirkumu daļai uz e-pastu iepirkumi@aslimnica.lv ar norādi "Negāzēta dzeramā ūdens piegāde”; 2) personīgi, SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, Rīgā, Hipokrāta ielā 2, Iepirkumu daļā, 101.kab.