Vienotais pieraksts: +371 67000610

Monitora rati

Izsludināšanas datums:
10.06.2024
Iepirkuma numurs:
Iepirkuma priekšmets:
Monitora rati
Iesniegšanas termiņš:
12.06.2024
Kontaktpersonas:
SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, Medicīnas iekārtu uzraudzības un plānošanas daļa, Medicīnas iekārtu plānošanas speciāliste Anastasija Aņisjko, tel. Nr. +371 29577203, e-pasts: Anastasija.Anisjko@aslimnica.lv
Komentāri:
Piedāvājumu cenu aptaujai jāiesniedz SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” Iepirkumu daļā elektroniski, e-pasta adrese: iepirkumi@aslimnica.lv; līdz 2024. gada 12. jūnijam plkst.13:00 ar norādi: "Monitora rati".