Vienotais pieraksts: +371 67000610

Molekulārās diagnostikas iekārtas Biocartis Idylla kasetņu piegāde mutāciju testēšanai Kristena žurkas sarkomas vīrusa onkogēna homologa, neiroblastomas RAS vīrusa onkogēna homologa un B-Raf protoonkogēna gēnos

Izsludināšanas datums:
28.09.2022
Iepirkuma numurs:
Iepirkuma priekšmets:
Molekulārās diagnostikas iekārtas Biocartis Idylla kasetņu piegāde mutāciju testēšanai Kristena žurkas sarkomas vīrusa onkogēna homologa, neiroblastomas RAS vīrusa onkogēna homologa un B-Raf protoonkogēna gēnos
Iesniegšanas termiņš:
30.09.2022
Kontaktpersonas:
Aija Balode, Patoloģijas centra vadītāja, tel. 29230091; e-pasts: aija.balode@aslimnica.lv.
Komentāri:
Piedāvājumu cenu aptaujai jāsniedz Iepirkumu daļā elektroniski, e-pasta adrese: iepirkumi@aslimnica.lv, līdz 2022. gada 30. septembrim plkst.13:00, ar norādi: "Molekulārās diagnostikas iekārtas Biocartis Idylla kasetņu piegāde mutāciju testēšanai Kristena žurkas sarkomas vīrusa onkogēna homologa, neiroblastomas RAS vīrusa onkogēna homologa un B-Raf protoonkogēna gēnos".