Vienotais pieraksts: +371 67000610

Medicīnisko palīglīdzekļu iegāde

Izsludināšanas datums:
05.08.2021
Iepirkuma numurs:
Iepirkuma priekšmets:
Medicīnisko palīglīdzekļu iegāde
Iesniegšanas termiņš:
12.08.2021
Kontaktpersonas:
D. S. Mice, Medicīnas iekārtu plānošanas speciāliste, tālr.: +371 29244581, e-pasts: dace.mice@aslimnica.lv
Komentāri:
Piedāvājumu cenu aptaujai var atsūtīt/iesniegt līdz 2021.gada 12. augustam, plkst. 13:00 1) elektroniski Iepirkumu daļai uz e-pastu iepirkumi@aslimnica.lv ar norādi "Medicīnisko palīglīdzekļu iegāde”; 2) pa pastu Iepirkumu daļai - stacionārs "Gaiļezers", Hipokrāta ielā 2, Rīga, ar norādi "Medicīnisko palīglīdzekļu iegāde"; 3) personīgi, SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, Rīgā, Hipokrāta ielā 2, Iepirkumu daļā, 101.kab.