Vienotais pieraksts: +371 67000610

Medicīnisko ierīču tehniskā uzraudzība

Izsludināšanas datums:
01.11.2022
Iepirkuma numurs:
Iepirkuma priekšmets:
Medicīnisko ierīču tehniskā uzraudzība
Iesniegšanas termiņš:
08.11.2022
Kontaktpersonas:
Iveta Račko, tālrunis: 67041076, e-pasts: iveta.racko@aslimnica.lv
Komentāri:
Piedāvājumu cenu aptaujai jāsniedz Iepirkumu daļā elektroniski, e-pasta adrese: iepirkumi@aslimnica.lv, līdz 2022. gada 8. novembrim plkst.13:00, ar norādi: "Medicīnisko ierīču tehniskā uzraudzība"