Vienotais pieraksts: +371 67000610

Medicīnisko gāzu betona platformas ar nožogojumu izbūves pakalpojuma iegāde

Izsludināšanas datums:
27.01.2023
Iepirkuma numurs:
Iepirkuma priekšmets:
Medicīnisko gāzu betona platformas ar nožogojumu izbūves pakalpojuma iegāde
Iesniegšanas termiņš:
10.02.2023
Kontaktpersonas:
SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” Medicīnas ierīču daļas vecākais medicīnisko gāzu tehniķis E. Kurmakajevs, tālr. 29138380, e-pasts: Eduards.Kurmakajevs@aslimnica.lv.
Komentāri:
Piedāvājumu cenu aptaujai jāsniedz Iepirkumu daļā elektroniski, e-pasta adrese: iepirkumi@aslimnica.lv, līdz 2023. gada 10. februārim plkst. 17:00, ar norādi: "Ražotāja "Medicīnisko gāzu betona platformas ar nožogojumu izbūves pakalpojuma iegāde".