Vienotais pieraksts: +371 67000610

“Medicīnas krēsli sēdēšanai” iegāde

Izsludināšanas datums:
06.09.2022
Iepirkuma numurs:
Iepirkuma priekšmets:
“Medicīnas krēsli sēdēšanai” iegāde
Iesniegšanas termiņš:
13.09.2022
Kontaktpersonas:
Medicīnas iekārtu plānošanas speciāliste Anastasija Aņisjko, mob. tel.: +371 29577203.
Komentāri:
Piedāvājumu cenu aptaujai jāsniedz Iepirkumu daļā elektroniski, e-pasta adrese: iepirkumi@aslimnica.lv, līdz 2022. gada 13. septembrim plkst.13:00, ar norādi "Medicīnas krēsli sēdēšanai".