Vienotais pieraksts: +371 67000610

Mēbeļu iegāde SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”

Izsludināšanas datums:
12.10.2021
Iepirkuma numurs:
Iepirkuma priekšmets:
Mēbeļu iegāde SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”
Iesniegšanas termiņš:
15.10.2021
Kontaktpersonas:
Tehniskās atbalsta daļas vadītājs Gatis Blumbahs, tālr. 20266064, e-pasts gatis.blumbahs@aslimnica.lv
Komentāri:
Piedāvājumu cenu aptaujai var atsūtīt/iesniegt līdz 2021.gada 15. oktobrim, plkst. 13:00 1) elektroniski Iepirkumu daļai uz e-pastu iepirkumi@aslimnica.lv ar norādi "Mēbeļu iegāde SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca””; 2) personīgi, SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, Rīgā, Hipokrāta ielā 2, Iepirkumu daļā, 101.kab.