Vienotais pieraksts: +371 67000610

Materiāli lietošanai ar ražotāja Simex iekārtām

Izsludināšanas datums:
24.11.2023
Iepirkuma numurs:
Iepirkuma priekšmets:
Materiāli lietošanai ar ražotāja Simex iekārtām
Iesniegšanas termiņš:
01.12.2023
Kontaktpersonas:
SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, Medicīnas iekārtu uzraudzības un plānošanas daļa, Medicīnas iekārtu plānošanas speciāliste Anastasija Aņisjko, tel. Nr. +371 29577203, e-pasts: Anastasija.Anisjko@aslimnica.lv
Komentāri:
Piedāvājumu cenu aptaujai jāiesniedz Juridiskajā un iepirkumu daļā elektroniski, e-pasta adrese: iepirkumi@aslimnica.lv, līdz 2023. gada 1. decembrim plkst.13:00 ar norādi: "Materiāli lietošanai ar ražotāja Simex iekārtām".