Vienotais pieraksts: +371 67000610

Maketa, informatīvā bukleta izgatavošana rezidentiem

Izsludināšanas datums:
03.06.2021
Iepirkuma numurs:
Iepirkuma priekšmets:
Maketa, informatīvā bukleta izgatavošana rezidentiem
Iesniegšanas termiņš:
11.06.2021
Kontaktpersonas:
Z.Zadināne, Rezidentūras vadītāja, tālr.: 67041049, e-pasts: Zane.Zadinane@aslimnica.lv
Komentāri:
Piedāvājumu cenu aptaujai var iesniegt/atsūtīt līdz 2021.gada 11. jūnijam, plkst. 13:00 stacionārā "Gaiļezers", Hipokrāta ielā 2, 1. stāvā (Administratīvajā korpusā), 101. kabinetā, Iepirkumu daļā, tālr. 67042336, iesniedzot personīgi vai uz e-pastu iepirkumi@aslimnica.lv: 1) Iesniedzot personīgi – Piedāvājums jāievieto aploksnē, kas jāaizlīmē un jāapzīmogo. Uz piedāvājuma aploksnes jābūt norādei: „SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” Piedāvājums cenu aptaujai” Maketa, informatīvā bukleta izgatavošana rezidentiem ”; 2) iesniedzot elektroniski – uz e-pastu iepirkumi@aslimnica.lv ar norādi "Maketa, informatīvā bukleta izgatavošana rezidentiem”.