Vienotais pieraksts: +371 67000610

Lokālās anestēzijas līdzekļa iegāde slimnīcas darba nodrošināšanai

Izsludināšanas datums:
16.12.2020
Iepirkuma numurs:
Iepirkuma priekšmets:
Lokālās anestēzijas līdzekļa iegāde slimnīcas darba nodrošināšanai
Iesniegšanas termiņš:
21.12.2020
Kontaktpersonas:
R.Karvonens, Aptiekas dienesta vadītājs, tālr. + 371 29330971.
Komentāri:
Piedāvājumu cenu aptaujai var atsūtīt/iesniegt līdz 2020.gada 21.decembrim, plkst. 13:00: 1) elektroniski Iepirkumu daļai uz e-pastu iepirkumi@aslimnica.lv ar norādi "Lokālās anestēzijas līdzekļa iegāde slimnīcas darba nodrošināšanai”; 2) pa pastu Iepirkumu daļai - stacionārs "Gaiļezers", Hipokrāta ielā 2, Rīga, ar norādi "Lokālās anestēzijas līdzekļa iegāde slimnīcas darba nodrošināšanai"; 3) personīgi, SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, Rīgā, Hipokrāta ielā 2, Iepirkumu daļā, 101.kab.