Vienotais pieraksts: +371 67000610

Liftu un pacēlājmehānismu tehniskā pārbaude SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” stacionāros un “Patoloģijas centrs” ēkā

Izsludināšanas datums:
06.10.2020
Iepirkuma numurs:
Iepirkuma priekšmets:
Liftu un pacēlājmehānismu tehniskā pārbaude SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” stacionāros un “Patoloģijas centrs” ēkā
Iesniegšanas termiņš:
20.10.2020
Kontaktpersonas:
Tehniskā atbalsta daļas vadītājs G.Blumbahs – tel. 20266064.
Komentāri:
Piedāvājumu cenu aptaujai var iesniegt/atsūtīt līdz 2020.gada 20. oktobrim, plkst. 13:00 SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, Rīgā, Hipokrāta ielā 2, Iepirkumu daļā, 101. kabinetā vai nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi iepirkumi@aslimnica.lv ar norādi "Liftu un pacēlājmehānismu tehniskā pārbaude SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” stacionāros un “Patoloģijas centrs” ēkā".