Vienotais pieraksts: +371 67000610

Liftu un pacēlājmehānismu tehniskā pārbaude SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” stacionāros un Patoloģijas centrā, kā arī Aptiekas loģistikas ēkā

Izsludināšanas datums:
21.02.2024
Iepirkuma numurs:
Iepirkuma priekšmets:
Liftu un pacēlājmehānismu tehniskā pārbaude SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” stacionāros un Patoloģijas centrā, kā arī Aptiekas loģistikas ēkā
Iesniegšanas termiņš:
29.02.2024
Kontaktpersonas:
SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” Tehniskās atbalsta nodaļas ‘’Latvijas Infektoloģijas centrs’’ tehniskais vadītājs Māris Zirdziņš , tālr. 29175585.
Komentāri:
Piedāvājumu cenu aptaujai jāiesniedz Juridiskajā un iepirkumu daļā elektroniski, e-pasta adrese: iepirkumi@aslimnica.lv, līdz 2024. gada 29. februārim plkst.13:00 ar norādi: "Liftu un pacēlājmehānismu tehniskā pārbaude SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” stacionāros un Patoloģijas centrā, kā arī Aptiekas loģistikas ēkā".