Vienotais pieraksts: +371 67000610

Ledus ģeneratora iegāde

Izsludināšanas datums:
21.07.2022
Iepirkuma numurs:
Iepirkuma priekšmets:
Ledus ģeneratora iegāde
Iesniegšanas termiņš:
28.07.2022
Kontaktpersonas:
Medicīnas tehnoloģijas speciāliste Laura Kairiša, Tālr. +371 67042912, e-pasts: Laura.Kairisa@aslimnica.lv
Komentāri:
Piedāvājumu cenu aptaujai var iesūtīt/iesniegt līdz 2022. gada 28.jūlijam, pulksten 13:00: 1) elektroniski Iepirkumu daļai, e-pasts: iepirkumi@aslimnica.lv ar norādi "Ledus ģenerators"; 2) personīgi, SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, Rīgā, Hipokrāta ielā 2, Iepirkumu daļā, 101.kab.