Vienotais pieraksts: +371 67000610

Laminārās gaisa plūsmas skapis

Izsludināšanas datums:
13.03.2024
Iepirkuma numurs:
Iepirkuma priekšmets:
Laminārās gaisa plūsmas skapis
Iesniegšanas termiņš:
20.03.2024
Kontaktpersonas:
SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, Medicīnas iekārtu uzraudzības un plānošanas daļa, Medicīnas iekārtu plānošanas speciāliste Agnija Praškeļeviča, kontaktinformācija: mob. tel. +371 26129712, e-pasts: agnija.praskelevica@aslimnica.lv
Komentāri:
Piedāvājumu cenu aptaujai jāiesniedz Juridiskajā un iepirkumu daļā elektroniski, e-pasta adrese: iepirkumi@aslimnica.lv, līdz 2024. gada 20. martam plkst. 13:00 ar norādi: "Laminārās gaisa plūsmas skapis".