Vienotais pieraksts: +371 67000610

Labierīcību paplašināšanas darbi Hipokrāta ielā 2, Rīgā

Izsludināšanas datums:
19.08.2020
Iepirkuma numurs:
Iepirkuma priekšmets:
Labierīcību paplašināšanas darbi Hipokrāta ielā 2, Rīgā
Iesniegšanas termiņš:
03.09.2020
Kontaktpersonas:
Ēku remonta nodaļas vadītāja Regīna Rutkus, regina.rutkus@aslimnica.lv.
Komentāri:
Informācijai! Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir pagarināts līdz 03.09.2020. Piedāvājumu cenu aptaujai var iesniegt/atsūtīt līdz 2020.gada 3. septembrim, plkst. 13:00 elektroniski Iepirkumu daļai uz e-pastu iepirkumi@aslimnica.lv ar norādi "Labierīcību paplašināšanas darbi Hipokrāta ielā 2, Rīgā".