Vienotais pieraksts: +371 67000610

Kvalitātes un darbības uzlabošanas konsultācija Patoloģijas centram

Izsludināšanas datums:
14.09.2023
Iepirkuma numurs:
Iepirkuma priekšmets:
Kvalitātes un darbības uzlabošanas konsultācija Patoloģijas centram
Iesniegšanas termiņš:
21.09.2023
Kontaktpersonas:
SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīcas” Patoloģijas centra vadītāja Aija Balode, tālrunis: 67536070, mobilais tālrunis: 29230091, e-pasts: aija.balode@aslimnica.lv
Komentāri:
Piedāvājumu cenu aptaujai jāiesniedz Juridiskajā un iepirkumu daļā elektroniski, e-pasta adrese: iepirkumi@aslimnica.lv, līdz 2023. gada 21. septembrim plkst.13:00, ar norādi: "Kvalitātes un darbības uzlabošanas konsultācija Patoloģijas centram".