Vienotais pieraksts: +371 67000610

Krēslu piegāde darbam ar laminārajiem boksiem

Izsludināšanas datums:
06.11.2020
Iepirkuma numurs:
Iepirkuma priekšmets:
Krēslu piegāde darbam ar laminārajiem boksiem
Iesniegšanas termiņš:
13.11.2020
Kontaktpersonas:
Medicīnas iekārtu plānošanas speciāliste, Beāte Banga, tālr. +371 25403628.
Komentāri:
Piedāvājumu cenu aptaujai var atsūtīt/iesniegt līdz 2020.gada 13.novembrim, plkst. 13:00: 1) elektroniski Iepirkumu daļai uz e-pastu iepirkumi@aslimnica.lv ar norādi "Krēslu piegāde darbam ar laminārajiem boksiem”; 2) pa pastu Iepirkumu daļai - stacionārs "Gaiļezers", Hipokrāta ielā 2, Rīga, ar norādi "Krēslu piegāde darbam ar laminārajiem boksiem"; 3) personīgi, SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, Rīgā, Hipokrāta ielā 2, Iepirkumu daļā, 101.kab.