Vienotais pieraksts: +371 67000610

Konferences brošūras un ieejas karšu maketēšana un druka

Izsludināšanas datums:
17.08.2023
Iepirkuma numurs:
Iepirkuma priekšmets:
Konferences brošūras un ieejas karšu maketēšana un druka
Iesniegšanas termiņš:
22.08.2023
Kontaktpersonas:
Profesionālās izglītības centra “Aslimnīcas Mācību centrs” vadītāja Daina Baidekalne, e-pasts Daina.Baidekalne@aslimnica.lv.
Komentāri:
Piedāvājumu cenu aptaujai jāiesniedz Juridiskajā un iepirkumu daļā elektroniski, e-pasta adrese iepirkumi@aslimnica.lv, līdz 2023. gada 22. augustam plkst.17:00, ar norādi: "Konferences brošūras un ieejas karšu maketēšana un druka".