Vienotais pieraksts: +371 67000610

Komunikācijas plāna izstrāde

Izsludināšanas datums:
01.11.2023
Iepirkuma numurs:
Iepirkuma priekšmets:
Komunikācijas plāna izstrāde
Iesniegšanas termiņš:
16.11.2023
Kontaktpersonas:
Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Gundega Vārpa, Gundega.Varpa@aslimnica.lv.
Komentāri:
Piedāvājumu cenu aptaujai jāiesniedz Juridiskajā un iepirkumu daļā elektroniski, e-pasta adrese: iepirkumi@aslimnica.lv, līdz 2023. gada 16. novembrim plkst.16:30, ar norādi: "Komunikācijas plāna izstrāde".