Vienotais pieraksts: +371 67000610

Komunikācija un sevis vadība sarunā ar “sarežģītiem” pacientiem un viņu piederīgajiem

Izsludināšanas datums:
07.12.2023
Iepirkuma numurs:
Iepirkuma priekšmets:
Komunikācija un sevis vadība sarunā ar “sarežģītiem” pacientiem un viņu piederīgajiem
Iesniegšanas termiņš:
08.12.2023
Kontaktpersonas:
Daina Baideklane, “Aslimnīcas Mācību centra” vadītāja, e-pasts daina.baidekalne@aslimnica.lv
Komentāri:
Pretendentam jāiesniedz atbilstoši sagatavoti, aizpildīti un parakstīti Dokumenti līdz 08.12.2023. pl. 16:00 elektroniski, sūtot uz elektroniskā pasta adresi iepirkumi@aslimnica.lv ar norādi “Komunikācija un sevis vadība sarunā ar “sarežģītiem” pacientiem un viņu piederīgajiem”.