Vienotais pieraksts: +371 67000610

Kompleksa telpu nomas, aprīkojuma un kafijas pauzes pakalpojuma nodrošināšana

Izsludināšanas datums:
16.08.2023
Iepirkuma numurs:
Iepirkuma priekšmets:
Kompleksa telpu nomas, aprīkojuma un kafijas pauzes pakalpojuma nodrošināšana
Iesniegšanas termiņš:
21.08.2023
Kontaktpersonas:
Profesionālās izglītības centra “Aslimnīcas Mācību centrs” vadītāja Daina Baidekalne, e-pasts Daina.Baidekalne@aslimnica.lv.
Komentāri:
Piedāvājumu cenu aptaujai jāiesniedz Juridiskajā un iepirkumu daļā elektroniski, e-pasta adrese iepirkumi@aslimnica.lv, līdz 2023. gada 21. augustam plkst.17:00, ar norādi: "Kompleksa telpu nomas, aprīkojuma un kafijas pauzes pakalpojuma nodrošināšana".