Vienotais pieraksts: +371 67000610

Kodolmedicīnas klīniskās daļas iekārtu pārbaudes un kalibrācija 2023. gadā

Izsludināšanas datums:
16.03.2023
Iepirkuma numurs:
Iepirkuma priekšmets:
Kodolmedicīnas klīniskās daļas iekārtu pārbaudes un kalibrācija 2023. gadā
Iesniegšanas termiņš:
23.03.2023
Kontaktpersonas:
Raimonds Dreimanis, Medicīnas fizikas un dozimetrijas daļas vadītājs, t. 29137429, e-pasts: raimonds.dreimanis@aslimnica.lv.
Komentāri:
Piedāvājums cenu aptaujai jāsniedz elektroniski uz e-pasta adresi: iepirkumi@aslimnica.lv, līdz 2023. gada 23. martam plkst.17:00, ar norādi: "Cenu aptauja "Kodolmedicīnas klīniskās daļas iekārtu pārbaudes un kalibrācija 2023. gadā"".