Vienotais pieraksts: +371 67000610

Ķirurga krēslu iegāde

Izsludināšanas datums:
24.02.2021
Iepirkuma numurs:
Iepirkuma priekšmets:
Ķirurga krēslu iegāde
Iesniegšanas termiņš:
03.03.2021
Kontaktpersonas:
Medicīnas iekārtu plānošanas speciāliste B. Banga, tālr. +37125403628, e-pasts: beate.banga@aslimnica.lv
Komentāri:
Piedāvājumu cenu aptaujai var atsūtīt/iesniegt līdz 2021.gada 3. martam, plkst. 13:00: 1) elektroniski Iepirkumu daļai uz e-pastu iepirkumi@aslimnica.lv ar norādi "Ķirurga krēslu iegāde”; 2) pa pastu Iepirkumu daļai - stacionārs "Gaiļezers", Hipokrāta ielā 2, Rīga, ar norādi "Ķirurga krēslu iegāde"; 3) personīgi, SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, Rīgā, Hipokrāta ielā 2, Iepirkumu daļā, 101.kab.