Vienotais pieraksts: +371 67000610

Kāpņu remonts Patoloģijas centra C ieejā

Izsludināšanas datums:
31.08.2020
Iepirkuma numurs:
Iepirkuma priekšmets:
Kāpņu remonts Patoloģijas centra C ieejā
Iesniegšanas termiņš:
07.09.2020
Kontaktpersonas:
Ēku remonta nodaļas vadītāja Regīna Rutkus, tālr. 6704 2999, regina.rutkus@aslimnica.lv.
Komentāri:
Piedāvājumu cenu aptaujai var iesniegt/atsūtīt līdz 2020.gada 7. septembrim, plkst. 16:30 SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, Rīgā, Hipokrāta ielā 2, Iepirkumu daļā, 101. kabinetā vai nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi iepirkumi@aslimnica.lv ar norādi "Kāpņu remonts Patoloģijas centra C ieejā".