Vienotais pieraksts: +371 67000610

Jaunas durvju automātikas ar kustības sensoriem un piedziņas mehānismu piegāde un uzstādīšana

Izsludināšanas datums:
11.07.2017
Iepirkuma numurs:
Iepirkuma priekšmets:
Jaunas durvju automātikas ar kustības sensoriem un piedziņas mehānismu piegāde un uzstādīšana
Kontaktpersonas:
Ivars Rozenbergs, tālr. 67042777 Iepirkumu un līgumu daļas iepirkumu speciāliste Sindija Laura Ošeniece, tālr. 67042336.