Vienotais pieraksts: +371 67000610

Jaudīgāku dzesēšanas sekciju piegāde un uzstādīšana NMPUK korpusa centralizētās ventilācijas iekārtām

Izsludināšanas datums:
07.10.2020
Iepirkuma numurs:
Iepirkuma priekšmets:
Jaudīgāku dzesēšanas sekciju piegāde un uzstādīšana NMPUK korpusa centralizētās ventilācijas iekārtām
Iesniegšanas termiņš:
15.10.2020
Kontaktpersonas:
Ventilācijas un kondicionēšanas nodaļas vadītājs, V. Liepiņš , tālr. 29485596.
Komentāri:
Piedāvājumu cenu aptaujai var iesniegt/atsūtīt līdz 2020.gada 15. oktobrim, plkst. 13:00 SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, Rīgā, Hipokrāta ielā 2, Iepirkumu daļā, 101. kabinetā vai nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi iepirkumi@aslimnica.lv ar norādi "Jaudīgāku dzesēšanas sekciju piegāde un uzstādīšana NMPUK korpusa centralizētās ventilācijas iekārtām".