Vienotais pieraksts: +371 67000610

Izmeklētā operāciju un biopsiju materiāla kremācijas pakalpojumu sniegšana_

Izsludināšanas datums:
05.09.2019
Iepirkuma numurs:
Iepirkuma priekšmets:
Izmeklētā operāciju un biopsiju materiāla kremācijas pakalpojumu sniegšana_
Iesniegšanas termiņš:
12.09.2019
Kontaktpersonas:
Par tehnisko specifikāciju – Valdis Miķelsons, Patoloģijas centra vadītājs, tālr. +371 29241531; par procedūru – Sanita Lauceniece, Iepirkumu daļas juriste, tālr. +371 67042336, e-pasts iepirkumi@aslimnica.lv.
Komentāri:
Piedāvājumu cenu aptaujai var atsūtīt/iesniegt līdz 2020.gada 16.novembrim, plkst. 13:00: 1) elektroniski Iepirkumu daļai uz e-pastu iepirkumi@aslimnica.lv ar norādi "Izmeklētā operāciju un biopsiju materiāla kremācijas pakalpojumu sniegšana_”; 2) pa pastu Iepirkumu daļai - stacionārs "Gaiļezers", Hipokrāta ielā 2, Rīga, ar norādi "Izmeklētā operāciju un biopsiju materiāla kremācijas pakalpojumu sniegšana_"; 3) personīgi, SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, Rīgā, Hipokrāta ielā 2, Iepirkumu daļā, 101.kab.