Vienotais pieraksts: +371 67000610

IS PalmaMedical pakalpojumu iegāde

Izsludināšanas datums:
09.09.2020
Iepirkuma numurs:
Iepirkuma priekšmets:
IS PalmaMedical pakalpojumu iegāde
Iesniegšanas termiņš:
16.09.2020
Kontaktpersonas:
Informācijas tehnoloģijas un attīstības daļas IT projektu vadītāja, Ieva Ostaškova, tālr. 29769003.
Komentāri:
Piedāvājumu cenu aptaujai var iesniegt/atsūtīt līdz 2020.gada 16. septembrim, plkst. 13:00 SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, Rīgā, Hipokrāta ielā 2, Iepirkumu daļā, 101. kabinetā vai nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi iepirkumi@aslimnica.lv ar norādi "IS PalmaMedical pakalpojumu iegāde".