Vienotais pieraksts: +371 67000610

Infūzijas statīvs lielai slodzei

Izsludināšanas datums:
09.11.2022
Iepirkuma numurs:
Iepirkuma priekšmets:
Infūzijas statīvs lielai slodzei
Iesniegšanas termiņš:
16.11.2022
Kontaktpersonas:
Anastasija Aņisjko, Medicīnas iekārtu plānošanas speciāliste, Mobilais tālr.: +371 29577203, e-pasts: Anastasija.Anisjko@aslimnica.lv
Komentāri:
Piedāvājumu cenu aptaujai jāsniedz Iepirkumu daļā elektroniski, e-pasta adrese: iepirkumi@aslimnica.lv, līdz 2022. gada 16.novembrim plkst.13:00, ar norādi: "Infūzijas statīvs lielai slodzei".