Vienotais pieraksts: +371 67000610

Informatīvās plāksnes izgatavošana ERAF projekta Nr.9.3.2.0/17/I/004 publicitātes prasību nodrošināšanai

Izsludināšanas datums:
09.09.2020
Iepirkuma numurs:
Iepirkuma priekšmets:
Informatīvās plāksnes izgatavošana ERAF projekta Nr.9.3.2.0/17/I/004 publicitātes prasību nodrošināšanai
Iesniegšanas termiņš:
23.09.2020
Kontaktpersonas:
Būvniecības projektu izstrādes un koordinācijas nodaļas vadītāja, Sanita Sivicka, tālr. 6704 1052; 26147710.
Komentāri:
Piedāvājumu cenu aptaujai var iesniegt/atsūtīt līdz 2020.gada 23. septembrim, plkst. 13:00 SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, Rīgā, Hipokrāta ielā 2, Iepirkumu daļā, 101. kabinetā vai nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi iepirkumi@aslimnica.lv ar norādi "Informatīvās plāksnes izgatavošana ERAF projekta Nr.9.3.2.0/17/I/004 publicitātes prasību nodrošināšanai".