Vienotais pieraksts: +371 67000610

Informācijas stendu, norāžu, informatīvo plāksnīšu izgatavošana un uzstādīšana stacionāru telpās

Izsludināšanas datums:
03.12.2020
Iepirkuma numurs:
Iepirkuma priekšmets:
Informācijas stendu, norāžu, informatīvo plāksnīšu izgatavošana un uzstādīšana stacionāru telpās
Iesniegšanas termiņš:
10.12.2020
Kontaktpersonas:
Par tehnisko specifikāciju - Linda Broka-Freimane, Klientu apkalpošanas procesu vadītāja, tel.: 29461700; par procedūru – Sanita Lauceniece, Iepirkumu daļas juriste, tālr.: +371 67042336, e-pasts: iepirkumi@aslimnica.lv