Vienotais pieraksts: +371 67000610

Informācijas stendu, norāžu, informatīvo plāksnīšu izgatavošana un uzstādīšana stacionāru telpās

Izsludināšanas datums:
28.09.2022
Iepirkuma numurs:
Iepirkuma priekšmets:
Informācijas stendu, norāžu, informatīvo plāksnīšu izgatavošana un uzstādīšana stacionāru telpās
Iesniegšanas termiņš:
05.10.2022
Kontaktpersonas:
Linda Broka-Freimane, Tālrunis: 29461700, e-pasts: Linda.Broka-Freimane@aslimnica.lv
Komentāri:
Piedāvājumu cenu aptaujai jāsniedz Iepirkumu daļā elektroniski, e-pasta adrese: iepirkumi@aslimnica.lv, līdz 2022. gada 5. oktobrim plkst.13:00, ar norādi: "Informācijas stendu, norāžu, informatīvo plāksnīšu izgatavošana un uzstādīšana stacionāru telpās".