Vienotais pieraksts: +371 67000610

Individuālo aizsarglīdzekļu pret jonizējošo starojumu piegāde

Izsludināšanas datums:
09.04.2024
Iepirkuma numurs:
Iepirkuma priekšmets:
Individuālo aizsarglīdzekļu pret jonizējošo starojumu piegāde
Iesniegšanas termiņš:
16.04.2024
Kontaktpersonas:
SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” Medicīnas fiziķe Aelita Platā, e-pasts: Aelita.Plata@aslimnica.lv, mob.tel. 26078965
Komentāri:
Piedāvājumu cenu aptaujai jāiesniedz Juridiskajā un iepirkumu daļā elektroniski, e-pasta adrese iepirkumi@aslimnica.lv, līdz 2024. gada 16. aprīlim plkst.13:00 ar norādi: "Individuālo aizsarglīdzekļu pret jonizējošo starojumu piegāde".