Vienotais pieraksts: +371 67000610

Individuālo aizsardzības līdzekļu iegāde

Izsludināšanas datums:
18.09.2020
Iepirkuma numurs:
Iepirkuma priekšmets:
Individuālo aizsardzības līdzekļu iegāde
Iesniegšanas termiņš:
25.09.2020
Kontaktpersonas:
Aptiekas dienesta vadītājs Rolands Karvonens, tālr. +371 67042022; +37129726736.
Komentāri:
Piedāvājumu cenu aptaujai var iesniegt/atsūtīt līdz 2020.gada 25. septembrim, plkst. 13:00 SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, Rīgā, Hipokrāta ielā 2, Iepirkumu daļā, 101. kabinetā vai nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi iepirkumi@aslimnica.lv ar norādi "Individuālo aizsardzības līdzekļu iegāde".