Vienotais pieraksts: +371 67000610

Indikatīvās iekštelpu gaisa kvalitātes mērierīces iegāde

Izsludināšanas datums:
19.08.2022
Iepirkuma numurs:
Iepirkuma priekšmets:
Indikatīvās iekštelpu gaisa kvalitātes mērierīces iegāde
Iesniegšanas termiņš:
26.08.2022
Kontaktpersonas:
Andris Tutins, tāl. Nr. 67303167, mobilais tālr.: 28666145, e-pasts: Andris.Tutins@aslimnica.lv.
Komentāri:
Piedāvājumu cenu aptaujai jāsniedz Iepirkumu daļā elektroniski, e-pasta adrese: iepirkumi@aslimnica.lv, līdz 2022. gada 26. augustam plkst.13:00, ar norādi "Indikatīvās iekštelpu gaisa kvalitātes mērierīces iegāde”.