Vienotais pieraksts: +371 67000610

Iepirkuma dokumentācijas izstrāde iepirkumam “Jaunā ārstniecības korpusa Hipokrāta ielas teritorijā izbūve (projektēšana, autoruzraudzība un būvdarbi)”

Izsludināšanas datums:
01.12.2023
Iepirkuma numurs:
Iepirkuma priekšmets:
Iepirkuma dokumentācijas izstrāde iepirkumam “Jaunā ārstniecības korpusa Hipokrāta ielas teritorijā izbūve (projektēšana, autoruzraudzība un būvdarbi)”
Iesniegšanas termiņš:
11.12.2023
Kontaktpersonas:
SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, Juridiskās un iepirkumu daļas vadītājs Eduards Broks, tālr. +371 28698806, e-pasts eduards.broks@aslimnica.lv.
Komentāri:
Piedāvājumu cenu aptaujai jāiesniedz Juridiskajā un iepirkumu daļā elektroniski, e-pasta adrese: iepirkumi@aslimnica.lv, līdz 2023. gada 11. decembrim plkst.13:00 ar norādi: "Iepirkuma dokumentācijas izstrāde iepirkumam “Jaunā ārstniecības korpusa Hipokrāta ielas teritorijā izbūve (projektēšana, autoruzraudzība un būvdarbi)”". Cenu aptauja izbeigta bez rezultāta.