Vienotais pieraksts: +371 67000610

Iekštelpas informācijas stendu, norāžu, informatīvo zīmju, plāksnīšu izgatavošana, uzstādīšana un demontāža stacionāru telpās

Izsludināšanas datums:
11.06.2024
Iepirkuma numurs:
Iepirkuma priekšmets:
Iekštelpas informācijas stendu, norāžu, informatīvo zīmju, plāksnīšu izgatavošana, uzstādīšana un demontāža stacionāru telpās
Iesniegšanas termiņš:
20.06.2024
Kontaktpersonas:
SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, Informācijas un klientu atbalsta servisa vadītāja Linda Broka-Freimane, tālr. 29461700, e-pasts: linda.broka@aslimnica.lv
Komentāri:
Piedāvājumu cenu aptaujai jāiesniedz SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” Iepirkumu daļā elektroniski, e-pasta adrese: iepirkumi@aslimnica.lv; līdz 2024. gada 20. jūnijam plkst.23:59 ar norādi: "Iekštelpas informācijas stendu, norāžu, informatīvo zīmju, plāksnīšu izgatavošana, uzstādīšana un demontāža stacionāru telpās".