Vienotais pieraksts: +371 67000610

Iekārtu un detaļu iegāde

Izsludināšanas datums:
27.03.2024
Iepirkuma numurs:
Iepirkuma priekšmets:
Iekārtu un detaļu iegāde
Iesniegšanas termiņš:
08.04.2024
Kontaktpersonas:
SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, IT un infrastruktūras daļas datu bāzes administrators Eduards Aļševskis, e-pasts: eduards.alsevskis@aslimnica.lv
Komentāri:
Piedāvājumu cenu aptaujai jāiesniedz Juridiskajā un iepirkumu daļā elektroniski, e-pasta adrese: iepirkumi@aslimnica.lv, līdz 2024. gada 8. aprīlim plkst. 13:00 ar norādi: "Iekārtu un detaļu iegāde"".