Vienotais pieraksts: +371 67000610

HSG kaniļu iegāde

Izsludināšanas datums:
18.10.2022
Iepirkuma numurs:
Iepirkuma priekšmets:
HSG kaniļu iegāde
Iesniegšanas termiņš:
25.10.2022
Kontaktpersonas:
Elīna Bondareva, Vecākā medicīnas iekārtu plānošanas speciāliste, Mobilais tālr.: +371 22376561, e-pasts: elina.bondareva@aslimnica.lv
Komentāri:
Piedāvājumu cenu aptaujai jāsniedz Iepirkumu daļā elektroniski, e-pasta adrese: iepirkumi@aslimnica.lv, līdz 2022. gada 25.oktobrim plkst.13:00, ar norādi: "HSG kaniļu iegāde”.