Vienotais pieraksts: +371 67000610

Groza pacēlāja ar operatoru pakalpojuma iegāde SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”

Izsludināšanas datums:
01.10.2020
Iepirkuma numurs:
Iepirkuma priekšmets:
Groza pacēlāja ar operatoru pakalpojuma iegāde SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”
Iesniegšanas termiņš:
08.10.2020
Kontaktpersonas:
Tehniskā atbalsta daļas vadītājs G.Blumbahs – tel. 20266064.
Komentāri:
Piedāvājumu cenu aptaujai var iesniegt/atsūtīt līdz 2020.gada 8. oktobrim, plkst. 13:00 SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, Rīgā, Hipokrāta ielā 2, Iepirkumu daļā, 101. kabinetā vai nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi iepirkumi@aslimnica.lv ar norādi "Groza pacēlāja ar operatoru pakalpojuma iegāde SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca"".