Vienotais pieraksts: +371 67000610

Ģeotehniskā izpēte Hipokrāta ielā 2 un 4, Rīgā

Izsludināšanas datums:
24.08.2020
Iepirkuma numurs:
Iepirkuma priekšmets:
Ģeotehniskā izpēte Hipokrāta ielā 2 un 4, Rīgā
Iesniegšanas termiņš:
04.09.2020
Kontaktpersonas:
Būvniecības daļas vadītājs: Edgars Pudzis, tālr. 26005064, edgars.pudzis@aslimnica.lv.
Komentāri:
Informācijai! Piedāvājumu iesniegšanas termiņš tika pagarināts līdz 04.09.2020. Piedāvājumu cenu aptaujai var iesniegt/atsūtīt līdz 2020.gada 4.septembrim, plkst. 16:30 SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, Rīgā, Hipokrāta ielā 2, Iepirkumu daļā, 101. kabinetā vai nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi iepirkumi@aslimnica.lv ar norādi "Ģeotehniskā izpēte Hipokrāta ielā 2 un 4, Rīgā".