Vienotais pieraksts: +371 67000610

Gāzu balonu un balonu stiprinājumu iegāde Invazīvas radioloģijas nodaļai stacionārā “Gaiļezers”

Izsludināšanas datums:
16.01.2024
Iepirkuma numurs:
Iepirkuma priekšmets:
Gāzu balonu un balonu stiprinājumu iegāde Invazīvas radioloģijas nodaļai stacionārā “Gaiļezers”
Iesniegšanas termiņš:
19.01.2024
Kontaktpersonas:
SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" Medicīnas ierīču daļas vecākais medicīnisko gāzu tehniķis Eduards Kurmakajevs, tālr. 29138380, e-pasts: Eduards.Kurmakajevs@aslimnica.lv.
Komentāri:
Piedāvājumu cenu aptaujai jāiesniedz Juridiskajā un iepirkumu daļā elektroniski, e-pasta adrese: iepirkumi@aslimnica.lv, līdz 2024. gada 19. janvārim plkst.16:00 ar norādi: "Gāzu balonu un balonu stiprinājumu iegāde Invazīvas radioloģijas nodaļai stacionārā “Gaiļezers”".