Vienotais pieraksts: +371 67000610

“Gāzu balonu un balonu ratu iegāde Invazīvas radioloģijas nodaļai stacionārā “Gaiļezers””

Izsludināšanas datums:
29.08.2023
Iepirkuma numurs:
Iepirkuma priekšmets:
“Gāzu balonu un balonu ratu iegāde Invazīvas radioloģijas nodaļai stacionārā “Gaiļezers””
Iesniegšanas termiņš:
01.09.2023
Kontaktpersonas:
SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, Medicīnas ierīču daļas vecākais medicīnisko gāzu tehniķis Eduards Kurmakajevs, tālrunis: 29138380, e-pasts: eduards.kurmakajevs@aslimnica.lv.
Komentāri:
Piedāvājumu cenu aptaujai jāiesniedz Juridiskajā un iepirkumu daļā elektroniski, e-pasta adrese: iepirkumi@aslimnica.lv, līdz 2023. gada 1. septembrim plkst. 13:00 ar norādi: “Gāzu balonu un balonu ratu iegāde Invazīvas radioloģijas nodaļai stacionārā “Gaiļezers”” .