Vienotais pieraksts: +371 67000610

Gaismas avota iegāde

Izsludināšanas datums:
17.03.2023
Iepirkuma numurs:
Iepirkuma priekšmets:
Gaismas avota iegāde
Iesniegšanas termiņš:
24.03.2023
Kontaktpersonas:
SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” medicīnas tehnoloģijas speciāliste Laura Kairiša, tālr. +371 29752881, e-pasts: Laura.Kairisa@aslimnica.lv.
Komentāri:
Piedāvājums cenu aptaujai jāsniedz elektroniski uz e-pasta adresi: iepirkumi@aslimnica.lv, līdz 2023. gada 24. marta plkst. 17:00, ar norādi: "Cenu aptauja "Gaismas avota iegāde"".