Vienotais pieraksts: +371 67000610

Filtra dūmu atsūcējam iegāde

Izsludināšanas datums:
10.01.2022
Iepirkuma numurs:
Iepirkuma priekšmets:
Filtra dūmu atsūcējam iegāde
Iesniegšanas termiņš:
17.01.2022
Kontaktpersonas:
A. Aņisjko, Medicīnas iekārtu plānošanas speciāliste, tālr.: 67042552, e-pasts: Anastasija.Anisjko@aslimnica.lv
Komentāri:
Piedāvājumu cenu aptaujai var atsūtīt/iesniegt līdz 2022.gada 17. janvārim, plkst. 13:00 1) elektroniski Iepirkumu daļai uz e-pastu iepirkumi@aslimnica.lv ar norādi "Filtra dūmu atsūcējam iegāde”; 2) pa pastu Iepirkumu daļai - stacionārs "Gaiļezers", Hipokrāta ielā 2, Rīga, ar norādi "Filtra dūmu atsūcējam iegāde"; 3) personīgi, SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, Rīgā, Hipokrāta ielā 2, Iepirkumu daļā, 101.kab.