Vienotais pieraksts: +371 67000610

Fibrocistoskopu nomaiņa

Izsludināšanas datums:
27.07.2023
Iepirkuma numurs:
Iepirkuma priekšmets:
Fibrocistoskopu nomaiņa
Iesniegšanas termiņš:
03.08.2023
Kontaktpersonas:
Anastasija Aņisjko, SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” Medicīnas iekārtu uzraudzības un plānošanas daļa, Medicīnas iekārtu plānošanas speciāliste, tel. Nr. +371 29577203, e-pasts: Anastasija.Anisjko@aslimnica.lv
Komentāri:
Piedāvājumu cenu aptaujai jāiesniedz Juridiskajā un iepirkumu daļā elektroniski, e-pasta adrese: iepirkumi@aslimnica.lv, līdz 2023. gada 3. augustam plkst.13:00 ar norādi: "Fibrocistoskopu nomaiņa".