Vienotais pieraksts: +371 67000610

Fibrobronhoskopa iegāde dalītas intubācijas veikšanai

Izsludināšanas datums:
22.10.2020
Iepirkuma numurs:
Iepirkuma priekšmets:
Fibrobronhoskopa iegāde dalītas intubācijas veikšanai
Iesniegšanas termiņš:
29.10.2020
Kontaktpersonas:
Par tehnisko specifikāciju – Elīna Bondareva, Vecākā medicīnas iekārtu plānošanas speciāliste, tālr.: 67042552, e-pasts elina.bondareva@aslimnica.lv; par procedūru - Sanita Lauceniece, Iepirkumu daļas juriste, tālr. 67042336, e-pasts - iepirkumi@aslimnica.lv.
Komentāri:
Piedāvājumu cenu aptaujai var atsūtīt/iesniegt līdz 2020.gada 29. oktobra, plkst. 13:00: 1) elektroniski Iepirkumu daļai uz e-pastu iepirkumi@aslimnica.lv ar norādi "Fibrobronhoskopa iegāde dalītas intubācijas veikšanai”; 2) pa pastu Iepirkumu daļai - stacionārs "Gaiļezers", Hipokrāta ielā 2, Rīga, ar norādi “Fibrobronhoskopa iegāde dalītas intubācijas veikšanai”; 3) personīgi, SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, Rīgā, Hipokrāta ielā 2, Iepirkumu daļā, 101.kab.