Vienotais pieraksts: +371 67000610

Elektroapgādes sistēmu apkalpošana un avārijas dienestu pakalpojumi SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” stacionāros

Izsludināšanas datums:
13.09.2023
Iepirkuma numurs:
Iepirkuma priekšmets:
Elektroapgādes sistēmu apkalpošana un avārijas dienestu pakalpojumi SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” stacionāros
Iesniegšanas termiņš:
19.09.2023
Kontaktpersonas:
Gatis Blumbahs, Tehniskā atbalsta daļas vadītājs, tālr. 20266064, e-pasts: gatis.blumbahs@aslimnica.lv
Komentāri:
Piedāvājumu cenu aptaujai jāiesniedz Juridiskajā un iepirkumu daļā elektroniski, e-pasta adrese: iepirkumi@aslimnica.lv, līdz 2023. gada 19. septembrim plkst.13:00, ar norādi: "Elektroapgādes sistēmu apkalpošana un avārijas dienestu pakalpojumi SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” stacionāros".